Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg - Zentrum für die kulturelle, soziale und politische Jugendbildung in Schleswig-Holstein

 • Weitere Angebote

Deutsch-Dusche

Et kursus som er rettet mod tysklærer i folkeskolens udskoling og på efter- og friskoler.

Med den nye Folkeskolereform er der kommet mange nye muligheder og udfordringer. På nationalt plan er det blevet lovgivet, at elever skal modtage tyskundervisning fra 5. klasse, i Aabenraa-, Tønder- og Sønderborgkommune er man gået helt ned til hhv. 3. og 0. klasse. Der har i denne sammenhæng været et udbud af kurser og anden videreuddannelse med fokus på den tidlige sprogstart. Men hvad med udskolingslærerne?

I udskolingen har man de seneste to år kunnet opleve en 7. årgang, som havde et grundlag sprogligt kendskab, der skulle bygges videre på. Hvordan kan møder vi disse elever, så vi drager størst muligt udbytte af det sproglige afsæt de har fået?

Kurset er tilrettelagt ud fra de bekymringer og udfordringer, men også forventninger og nye muligheder, der ligger i fremtidens tyskfag.

 

Formål

Formålet er at ruste og inspirere tysklærerne til en undervisning, der tager højde for de udvidede tyskfaglige kompetencer og færdigheder, som deres kommende elever møder tyskfaget med i fremtiden.
Samtidig skal dette kursus give en masse konkrete redskaber, inspiration og refleksion til, hvilke nye, udvidede og spændende muligheder der venter både elever og lærere.

Vi skal turde at have ambitioner på tyskfaget vegne!

  Download vores Flyer

  Vores Flyer som PDF

  • Weitere Angebote

  Deutsch-Dusche på Facebook

  Find os på Facebook

   Finanzieller Unterstützer