Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg - Zentrum für die kulturelle, soziale und politische Jugendbildung in Schleswig-Holstein

  • Weitere Angebote

på Dansk

Workshops

  • Weitere Angebote

Stadig en hemmelighed

Overraskelse

 

 

  • Weitere Angebote

Fra København

Goethe Institut

Goethe-Instituttet er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet og fremmer kendskabet til det tyske sprog samt plejer internationalt kulturelt samarbejde.
De formidler et omfattende tysklandsbillede ved hjælp af information om det kulturelle, samfundsmæssige og politiske liv. 

Bliv klogere på undervisningsmaterialet på deres hjemmeside og bliv inspireret til at tilrettelægge din undervisning motiverende og interessant, når Goethe Institut står i spidsen for dagens første workshop.

  • Weitere Angebote

Adeline R. Muntenjon & Anne-Sofie B. Dideriksen

Innovation und unternehmerisches Denken im Deutschunterricht

I år har vi valgt at stille skarpt på ”innovation og entreprenørskab” som gennemgående tema i grundskolens fag – her selvfølgeligt især tyskfaget.
Vi giver os god tid til at dykke ned i begrebslighederne, når vi tager hul på første del af workshoppen og orienterer os i dette felt. 

I anden del arbejder vi mere handlingsorienteret, når målet bliver, at du som deltager ser perspektiver for implementeringen af innovation og entreprenørskab til fordel for din egen tyskundervisning. I samarbejde med de øvrige deltagere udarbejdes en skræddersyet didaktisk værktøjskasse til konkret brug.
Sidst men ikke mindst planlægges individuelt et eller flere konkrete tiltag, som du omsætter i praksis i din egen undervisning, når du vender hjem til din skole.
En workshop, der booster dig og din tyskundervisning grundlæggende.