Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg: Zentrum für die kulturelle, soziale und politische Jugendbildung in Schleswig-Holstein

  • Weitere Angebote

Deutsch-Dusche

Et kursus som fortrinsvis er rettet mod tysklærer i folkeskolens udskoling og på efter- og friskoler.

Uanset om du er nyuddannet eller har brug for inspiration til at forny din tyskundervisning - så er "Deutsch-Dusche" kurset for dig!

Kursets indhold og vinklinger er specifikt tilrettelagt til udskolingens tysklærere og byder på en række inspirerende, informative og lærerige workshops. Kurset er meget praksisorienteret og du får derfor rig mulighed for at fylde op i din materialebank og blive del af et inspirerende netværk af tysklærer der kommer fra hele Danmark.

 Formål:

Formålet er at ruste og inspirere tysklærerne til en undervisning, der tager højde for de udvidede tyskfaglige kompetencer og færdigheder, som deres kommende elever møder tyskfaget med i fremtiden. Samtidig skal dette kursus give en masse konkrete redskaber, inspiration og refleksion til, hvilke nye, udvidede og spændende muligheder der venter både elever og lærere.

Kurset er tilrettelagt ud fra de bekymringer og udfordringer, men også forventninger og nye muligheder, der ligger i fremtidens tyskfag.

Deutsch-Dusch: Vi har ambitioner på tyskfaget vegne!

Download vores Flyer

Vores Flyer som PDF

  • Weitere Angebote

Find os på Facebook

Deutsch-Dusche på Facebook