Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg: Zentrum für die kulturelle, soziale und politische Jugendbildung in Schleswig-Holstein

  • Politische Bildung
  • Weitere Angebote

Udsigt over landskabet

Udsigtsplatform:

 

I nordlig retning

I forgrunden ses Landsbyen Nübelfeld. Byen er skåret igennem af Nordstraße (B 199) – en vej, som er ca. 46 kilometer lang og for det meste forløber langs med den gamle amtsbane (Kreisbahn), der allerede dengang forbandt havnen I Flensborg (Østersøen) og Kappeln (Slien) med hinanden. I 1954 blev Nordstraße indviet af den daværende slesvig-holsténske ministerpræsident Friedrich Wilhelm Lübke. På Munkbrarup rasteplads er der opsat en mindesten til ære for ministerpræsidenten.

Bag Nübelfeld ligger Kalleby. Hvis man kigger i retning mod Kalleby, ses ca. halejs vingerne af en vindmølle, som ikke længere er i drift. Bag Flensborg fjord ligger det danske fastland, hvor man tydeligt kan se Sønderborg. Vest herfor ligger Dybbøl-bakkerne og det danske nationalsymbol Dybbøl Mølle, som blev ødelagt i forb. m. den Slesvig-Holsténske Krig i 1849 og atter under den Dansk-Tyske Krig 1864 – og sidenhen genopbygget.


I østlig retning

I nordøstlig retning henimod, hvor Flensborg fjord munder ud i havet, ligger det naturfredede område Gelting Birk, det største fredede naturområde i Slesvig-Flensborg amt. Hvis der er rigtig god sigtbarhed, kan man i dagtimerne, men faktisk bedst om natten, se Kalkgrund-fyrtårnet ude i rum sø. Det ligger en smule foroven ud for Gelting-Birk-pynten.

I Gelting Birk har man m. h. p. bevaring af græsningsarealerne udsat vilde Konik-heste og får samt Galloway- og Highland-kvæg. Der yngler over 90 fuglearter i det fredede landskab, som via et rundgangsstisystem er tilgængeligt for turister. Hold især udkig efter havørne. Meget længere mod øst (og ikke til at få øje på herfra) ligger byen Kappeln ved Slien. Sidstnævnte er en havarm fra Østersøen og adskiller Angeln-området fra Schwansen-området.

I sydlig retning

Ved foden af Scheersberg ligger landsbyen Quern. Bymiljøet er karakteriseret ved tårnet på den ca. 1200 opførte St.-Nikolai-Kirke, som, hvis man ser nøje efter, står en smule skævt. Ifølge en lokal legende blev en kvindelig kæmpe fra Als fortørnet over kirkebyggeriet, så hun slyngede v. h. a. et strømpebånd en klippeblok hen over Østersøen. Strømpebåndet brast imidlertid i sidste øjeblik, så hun ramte en smule ved siden af målet, men lufttrykket var så kraftigt, at det vippede tårnet en smule på hæld – hvilket det er den dag i dag. Bagved, i retning mod sydøst, kan man se den 1230 opførte St.-Laurentius-Kirke i Sterup sogn.


I vestlig retning

Ca. 20 km væk, i Freienwill, står telegrafitårnet og radiostationen (hvid) med en højde på 174 meter. Lidt derfra, i østlig retning og i udkanten af Flensborg, står den rød-hvid stribede Station (Sender) Flensborg, som i dag tilhører Norddeutscher Rundfunk (NDR). I midten af 1930erne findes der samme sted et radiotårn af træ, som lokalbeboerne p. g. a. dets udseende også kalder for „Træ-Eiffeltårnet“ – og som ét af kun meget få af slagsen kommer uskadt ud af Anden Verdenskrig. Og det er herfra, at det Tyske Riges og værnemagtens betingelsesløse kapitulation transmitteres den 9. maj 1945. 

I forgrunden ses tydeligt den ændrede landbrugsstruktur i Angelns landskab.

Vindmøllerne har i høj grad sat deres præg på landskabet. Vindkraften omdannes til elektrisk energi, som tilføres el-nettet. Et andet og efterhånden ganske almindeligt billede i Angeln-landskabet er biogasanlæggene med deres karakteristiske kuppeltage (her i forgrunden i en rød udgave, langs med Nordstraße). Gas, som anvendes til el- eller varmeproduktion, opstår gennem gæring af dyreekskrementer eller såk. energiafgrøder, som f. eks. majs eller raps.